DĚTSKÝ ASTRONOMICKÝ TÁBOR

Cena:4900 Kč
Druh:Pobytový tábor
Věk:od 9 do 15 let
Ubytování: Stany s podsadou
Doprava: Vlastní doprava
Zdravotní omezení: Bez omezení

Podmínky pro přijetí zájemce o účast na tento expediční tábor:

Věk minimálně 9 let, podmínkou je vychozený 3.ročník základní školy, výjimky jsou posuzovány individuálně.

Tábor je určen i začátečníkům, kteří chtějí poznávat noční oblohu a něco nového dozvědět o vesmíru.

Během tábora děti rozdělíme na pokročilé a začátečníky. Zde jim bude nabídnut méně či více náročný pozorovací program.

Program je sestaven tak, aby se děti, které se v noci věnují pozorování, mohly přes den dostatečně vyspat.

Jde o astronomickou poznávací akci pro děti a mládež zaměřenou hlavně na základní seznámení s noční i denní oblohou.

V období konání tábora budou mimořádně výhodné podmínky pro pozorování noční oblohy a letních meteorických rojů a řady objektů noční oblohy a souhvězdí. I když vše samozřejmě závisí na počasí, stále jsme závislí na jasné obloze bez mraků.

Průběh tábora bude rozdělený na dvě pomyslné části. V jeho začátku se budeme děti učit orientaci na obloze, poznávat souhvězdí a s jistotou je najít na hvězdné mapě. Vysvětlíme si také, jak se pozorují meteory, zakreslují do mapy a jaké údaje o nich zaznamenáváme. Jednu nebo dvě pozorovací noci věnujeme jejich pozorování. V druhé části tábora budou děti pracovat s dalekohledy a pozorovat objekty noční oblohy, jako jsou planety, mlhoviny nebo hvězdokupy. Astronomická pozorování vyžadují určitou pečlivost a trpělivost, ale také schopnost samostatné práce. Takové vlastnosti by děti měly mít, aby si z tábora odnesly maximum.

Celý program je podřízen nočnímu pozorování, proto se naše denní aktivity značně liší od klasických zotavovacích táborů. Během dne děti absolvují besedy, zhlédnou několik tematických pořadů a dokumentů, které poslouží lektorům jako podklad pro další výklad a praktické využití. Poté se budou připravovat na pozorování a učit jeho základy. Denní program je opravdu velmi odlehčený, aby děti byly fit hlavně v noci.

Pamatujeme proto na dostatek odpočinku a osobního volna. Naším cílem je umožnit dětem přicházet s vlastními nápady, podněty, požadavky, projevit vlastní zájem. I přesto ale samozřejmě najdete v programu klasické táborové aktivity jako táborák, výlety do okolí, procházku městem s možností drobných nákupů nebo vodní hry či návštěvu bazénu při horkém počasí. Naše tábory jsou nikoli ve stylu „free wi-fi“, ale přesně naopak ve stylu „mobil a wi-fi free“, tedy bez mobilů, bez dat, bez vysedávání u počítače (s výjimkou konkrétní odborné práce a vzdělávání). Děti to zvládají kupodivu dobře. Zvládnou to vydržet i rodiče?

Tábor se odehrává v bezpečných prostorách areálu hvězdárny, na oploceném pozemku, v čistém prostředí, v kontaktu s přírodou. K dispozici jsou standardní sociální zázemí, sprchy s teplou vodou, kvalitní stravování 5× denně, celodenní pitný režim, zajištěný je trvalý pedagogický i zdravotní dohled. Děti bydlí ve stanech s podsadou, v deštivém počasí využíváme krytou verandu, vnitřní klubovnu i audiovizuální sál hvězdárny. Případné vstupy a jízdné během tábora jsou zahrnuty v ceně, děti už nic dalšího neplatí, s výjimkou vlastního nákupu drobností během výletů po blízkém okolí.

Pokud děti práce pod hvězdnou oblohou a téma astronomie zaujme více, budou se moci v následujícím školním roce zapojit do astronomického kroužku. Automaticky se také stávají členy Astronomického klubu, což jim přináší možnost po následující školní rok navštěvovat zdarma programy hvězdárny spolu až se dvěma dalšími osobami doprovodu.

Pořadatel

Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o.p.s., K Letišti 144, Karlovy Vary, IČ: 26361850
Webové stránky: http://www.astropatrola.cz

Kontaktní osoba

Miroslav Spurný, letni.astronomicky.tabor@email.cz, tel.: +420777953421

Poloha tábora

Karlovy Vary, 36001
K Letišti 144

Fotogalerie